Şərtlər və qaydalar

İstifadəçi şərtləri

İSTİFADƏÇİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARININ TOPLANMASINDA MƏQSƏD

• . Layihə saytının rəhbərliyi İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edir:
• . Layihə saytında qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçinin identifikasıyası, «avtohesab.com» layihəsi ilə uzaqdan məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar alqı-satqı Müqaviləsinin bağlanması üçün;
• Saytın resurslarına İstifadəçinin girişi üçün;
• İstifadəçi ilə əks-əlaqənin yaradılması üçün, həmçinin layihə saytı ilə bağlı məlumat, İstifadəçinin sorğularının və sifarişlərinin emalı daxil olmaqla xidmətlərin göstərilməsi;
• Təhlükəsizliyin təmin edilməsi və dələduzluğun qarşısının alınması məqsədilə İstifadəçinin olduğu yeri müəyyən etmək üçün;
• İstifadəçi hesab nömrəsi yaratmasına icazə verdiyi halda, alış-veriş üçün uçot qeydinin (account) yaradılması üçün;
• Sayt İstifadəçisini sifarişlərin vəziyyəti haqqında məlumatlandırmaq üçün;
• . Ödənişlərin alınması və emalı, vergilərin və ya vergi güzəştlərinin təsdiqi, ödənişə etiraz, İstifadəçinin kredit hüququnun müəyyən edilməsi üçün;
• Saytın istifadəsində yaranmış çətinliklərə görə İstifadəçiyə səmərəli müştəri və texniki dəstək göstərməsi üçün;
• İstifadəçinin razılığı ilə məhsulun yenilənməsi, xüsusi təkliflərin verilməsi, qiymətlər haqqında məlumat, yeniliklərin göndərilməsi və «avtohesab.com» və ya onun tərəfdaşları tərəfindən göndərilən digər məlumatlar üçün;
• İstifadəçinin razılığı ilə reklam fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi üçün;
• İstifadəçinin Layihə tərəfdaşlarının saytlarına və servislərinə giriş imkanı və onların məhsulunun, xidmətlərinin və yeniliklərinin əldə edilməsi üçün.

. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMAL ÜSULLARI VƏ MÜDDƏTİ

• İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi heç bir məhdudiyyət olmadan, istənilən qanuni yolla, o cümlədən avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə edərək və ya belə vasitələrdən istifadə etmədən fərdi məlumat sistemlərində həyata keçirilir.
• İstifadəçi razılaşır ki, Saytın Rəhbərliyinin, İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını yalnız «avtohesab.com» saytının saytında yerləşdirilmiş sifarişlərini yerinə yetirilməsi və malın çatdırılmasını təmin etmək məqsədilə, üçüncü şəxslərə, xüsusən də kuryer xidmətlərinə, poçt təşkilatlarına, rabitə operatorlarına ötürmək hüququna malikdir.
• İstifadəçinin şəxsi məlumatları Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən səlahiyyətli dövlət orqanlarına ötürülə bilər.
• İstifadəçinin şəxsi məlumatları itirilən və ya açıqlanan zaman Saytın Rəhbərliyi bu haqda İstifadəçiyə məlumat verir.
• Saytın Rəhbərliyi İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalında qeyri-qanuni açıqlanmasının, təsadüfi məhvinin, dəyişdirilməsinin, bloklanmasının, təkrarlanmasının, yayılmasının və üçüncü şəxslərin digər qeyri-qanuni hərəkətlərinin qarşısının alınması üçün müəyyən zəruri təşkilati və texniki müdafiə tədbirləri görür.
• Saytın Rəhbərliyi İstifadəçi ilə birlikdə İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının itməsi və ya açıqlanması ilə bağlı ziyanın və digər mənfi təsirlərin qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görür.